DELTABEAM® Frame stomsystem – Stommens komponenter

DELTABEAM® Frame

DELTABEAM® stommen är en samverkansstomme som består av:

  • DELTABEAM® samverkansbalkar
  • Samverkans- och/eller stålpelare
  • Infästningsteknik
  • Andra kompletterande stålkonstruktioner.

DELTABEAM®-samverkansbalkar och -samverkanspelare är sammankopplade genom standardiserade anslutningar. Alla komponenter harmonierar tillsammans och levereras till arbetsplatsen vid önskad tidpunkt.

DELTABEAM®

Bygg öppna ytor – även med arkitektoniskt krävande former.

Samverkanspelare

Samverkanspelarna består av ett ihåligt stålrör med en inre armeringskorg eller stålkärna, och fylls med betong på plats. De tillhandahålls i kvadratiska, rektangulära och cirkelformade tvärsnitt.  

Upplagsdetaljer

 

Samverkansbalkar han fästas in mot samverkanspelare med konsolanslutningar eller skruvförband.

Samverkanspelare

DELTABEAM® Frame samverkanspelare är ihåliga ståltvärsnitt som gjuts in med betong. Armeringskorgen levereras färdig inuti en cirkelformad, kvadratisk eller rektangulär ihålig sektion, tillsammans med andra detaljer så som konsolupplag, ändplåtar mm.

Montagefärdiga pelare levereras till platsen där de fylls med betong. Pelarnas standardlängder kan vara upp till 12 m – längre pelare också specialtillverkats.

Före betonggjutningen beter sig pelarna och balkarna i DELTABEAM®Frame som renodlade stålkomponenter och har konstruerats för att bära lasterna under montagestadiet. Bärförmågan hos en renodlad stålkomponent är avsevärt lägre än hos samverkanskomponenten i slutskedet. När samverkanspelarna gjutits in med betong och uppnått sin bärförmåga kan deras brandklassning uppgå till hela R180, vanligen utan behov av utvändigt brandskydd.

Anslutningar mellan samverkansbalkar och -pelare

Med DELTABEAM® Frame standardiserade anslutningsdetaljer från Peikko kan stommen monteras säkert och snabbt utan svetsning på plats. Kopplingar kan utformas för att uppfylla kraven på robusthet med horisontell och vertikal förbindelse.

DELTABEAM® Frame kopplingar konstrueras vanligen med en innesluten lastöverföringszon i betongen. På detta sätt fördröjs temperaturutvecklingen och inget ytterligare brandskydd behövs.

Kopplingar mellan envåningspelare och kontinuerliga balkar utförs vanligen med ändplåtar med skruvförband ovanpå den nedre pelaren och nedtill på den övre pelaren (som visas i den tillhörande bilden). Vertikal förbindelse säkerställs med skruvar eller armeringskorg som dras genom DELTABEAM® och förankras i båda pelarna. Shimsplåtar mellan den nedre pelarens topplåt och DELTABEAM® möjliggör höjdjustering.

Ett smart sätt att koppla ihop samverkanspelare i flera våningar (ATLANT®) och DELTABEAM® är att använda KONAT™-konsoler. Tre typer av KONAT™-konsoler i standardutförande möjliggör smidig anslutning av DELTABEAM® och samverkanspelare: 1) KONAT™ Robust, de starka konsolerna som kan hantera vertikala och horisontella belastningar (olyckslaster), 2) KONAT™, den optimala lösningen för en mängd olika tillämpningar samt 3) KONAT™ Multi, konsolerna för detaljer som kopplar ihop en samverkanspelare med flera DELTABEAM®-samverkansbalkar. KONAT™-konsoler i standardstorlek har utformats av belastningsklasser, vilket möjliggör effektivitet under alla projektfaser.

KONAT™ erbjuder många fördelar:

  • Enkel, snabb och säker installation av samverkanspelare och DELTABEAM®
  • En komplett lösning som tillhandahålls av en enda leverantör (konstruktion, tillverkning och leverans)
  • Kompatibel med prefabricering, platsgjutning samt hybrid- och andra vanliga bjälklagssystem
  • Krav på robusthet enligt SS-EN 1991-1-7, som uppfyllts genom en patenterad låsning.
  • Eurokod-baserad design och utmärkt teknisk support tillhandahålls av Peikko-specialister
  • Certifierad produktion i toppmoderna fabriker.

Alternativt kan kopplingar mellan flervåningspelare och enkelspända DELTABEAM®-samverkansbalkar utföras med dubbla knivplåtar och skruvförband (som visas i den tillhörande bilden) eller andra skräddarsydda lösningar. Beroende på utförande kan dessa specialkopplingar tillhandahålla funktioner som behövs i speciella fall. Det kan handla om högre vridmotstånd som kan möjliggöra stämpningsfritt montage för DELTABEAM®-samverkansbalkar osv. Vid önskemål om stämpningsfritt montage behöver detta beaktas tillsammans med Peikko.

Pelarskarvar vid kontinuerliga pelare konstrueras i framförallt med skruvade kopplingar. (som visas i den tillhörande bilden) stagning kan behövas. Detta kan dock ske när skruvarna dragits åt och pelaren lossats från kranen, för att åstadkomma kortare krantid. Höjden kan justeras med shimsplåtar. Vertikalt dragband säkerställs av ändplåtar med skruvförband eller av en armeringskorg inuti som kopplar samman två pelare.

Manualer och brochyrer

Ytterligare komponenter i stommen

Andra stålkonstruktioner som fackverk, dragstag BESISTA® och olika typer av stålkonstruktioner kan inkluderas i leveransen av DELTABEAM® Frame.

Fackverk

Skapa pelarfria och större öppna ytor. Fackverk består av ihåliga eller öppna tvärsnitt.

Stålbalkar och -pelare

Använd balkar och pelare för att skapa teknikutrymmen, schakt, bjälklagsöppningar, takfönster, fasader eller för att skapa komplexa geometrier.

Stagningssystem

Garantera stommens styvhet med diagonala stag. Stagningssystemet ger stabilitet vid vind, jordbävning och andra exceptionella laster.

Bjälklagskanter och öppningar

Skapa enkelt arkitektoniska bjälklagskanter och öppningar i bjälklagen till en effektiv kostnad.

Integrerade formsidor

Skapa anpassade bjälklagskanter med integrerat formsidor från DELTABEAM®.

PETRA® håldäcksavväxling

Växlar av håldäck för att skapa öppningar och genomföringar i HD/F.

Anslutningar till andra konstruktioner

Välj DELTABEAM® Frame för att dra nytta av Peikkos arsenal av infästningsteknik.

HPM®-grundskruv

Fäst in betong- eller stålelement mot betongkonstruktioner.

WELDA® svetsplåtar

Överför laster till betong från andra konstruktioner via svetsade kopplingar.

PCs®-konsol

Uppnå maximal rumshöjd och obrutna gjutformar.

SUMO®-väggsko

Skapa kostnadseffektiva draganslutningar mellan prefabricerade väggar och andra element.

Säkerhetslösningar

Alltid lika viktigt; våra lösningar möjliggör en säker och effektivare arbetsplats.

Skyddsräcken

Komplettera din DELTABEAM® med skyddsräckeshållare och spara tid när du monterar skyddsräcken.

Säkra lyft

Använd Peikkos lyftprodukter för att eliminera risker i samband med lyftarbeten.

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]

Erik Bergman

Erik Bergman

Säljare DELTABEAM®

Mob. 076-677 74 68
[email protected]