ARBOX® Strong Förtagningslåda — System för att skapa styva fogar i armerade betongelement vid extra höga belastningar.

ARBOX® Strong är den kraftigaste förtagningslådan i vårt produktsortiment. Det är en modell med försänkt yta som klarar högre belastningar än vår standard ARBOX® och ARBOX® Plus. ARBOX® Strong Förtagningslåda är ett montagefärdigt system för att skapa styva fogar i armerade betongelement.

ARBOX® Strong har alla funktioner och fördelar som standard ARBOX® har, men med en försänkt yta som är utformad i enlighet med Eurokod EN 1992-1-1, Avsnitt 6.2.5. Det gör det möjligt att överföra mycket höga längsgående och tvärgående dragkrafter och tvärkrafter i fogen.

Precis som med ARBOX®, kan ARBOX® Strong fästas i formar utan att du behöver göra hål eller andra justeringar, och erbjuds i flera modeller. Den kan installeras längsgående eller tvärgående, vilket gör den perfekt för att skapa anslutningar som till exempel vägg-vägg, pelare-vägg samt vägg-platta/valv.

De bockade armeringsjärnen till ARBOX® är försänkta i en galvaniserad stållåda och kan rätas ut vid behov. Detta system ökar säkerheten på byggplatsen och möjliggör snabb konstruktion av anslutningar i både platsgjutna och prefabricerade element.

Lämplig ARBOX®-modell väljs ut med hjälp av tabellerna i den tekniska bruksanvisningen för ARBOX® förtagningslåda, baserat på vilken bärförmåga och vilka dimensioner som krävs.

ARBOX® Strong A

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Tekla insticksmodul

Vi har ett urval av insticksmoduler tillgängliga för Tekla-användare.

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com