COPRA® Förankringskoppling — Effektiv anslutning balk-till-pelare

Ett system för förankring av alla skruvförband. COPRA® Förankrings koppling används främst med HPKM®-pelarskor, BOLDA® Pelarskor eller BECO® Balkskor. Sortimentet är lämpligt för måttliga till mycket tunga belastningsförhållanden.

COPRA® Förankring koppling har en skruvhylsa med invändiga gängor för skruvförband i prefabricerade betongkonstruktioner. COPRA® Förankringskoppling överför drag-, tryck-och skjuvkrafter. COPRA® kan anpassas till alla typer av betongkonstruktioner.

Dolda COPRA® med löstagbara gängade stänger undviker risken för att utstickande delar skadas under byggtiden. Fogen mellan de två prefabricerade betongdelarna ska gjutas för att uppnå full samverkan.

Modeller att välja på

COPRA® P

En förankringskoppling med raka förankringsjärn är avsedd för användning i konstruktioner med tillräckligt djup. Alternativt kan förankringsjärnen böjas för att passa i grunda betongelement.

Dimensioner

Observera: Längden på förankringsstängerna beräknas för betongkvalitet C25 / 30. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

COPRA® L

En förankringskoppling med förankringsjärn med ankarhuvuden, som först och främst används i pelare och andra grunda konstruktioner.

Dimensioner

Observera: Den totala längden på de förankrade förankringsstängerna bör definieras enligt dimensionerna på betongelementet och verifieras enligt CEN/TS 1992-4-2.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

COPRA® D

En förankringskoppling som används för att ansluta element från motsatta sidor av pelaren till exempel vid dubbelsidig uppställning av balkar.

Dimensioner

 

NOTE: The total length of the double-sided COPRA® Anchoring Coupler should be defined according to the dimensions of the concrete member.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Tekla insticksmodul

Vi har ett urval av insticksmoduler tillgängliga för Tekla-användare.

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]