EBEA® balkonginfästning — Bärande termisk barriär

EBEA® balkonginfästning är ett bärande, isolerat anslutningselement för betongkonstruktioner som minimerar köldbryggor i utkragade balkonganslutningar, eller i andra tillämpningar som exempelvis väggar och bjälklag.

Att förhindra köldbryggor och bibehålla konstruktiv integritet för konsolande balkonger, väggar och bjälklag samtidigt kan vara en utmaning. EBEA® balkonginfästning minimerar värmeförluster och förhindrar visuella samt konstruktiva defekter i betongkonstruktioner. EBEA®-systemet är mycket mångsidigt och det finns många typer att välja mellan. Tack vare det stora antalet modeller kan du hitta en optimal lösning för en tillförlitlig överföring av alla skjuvkrafter och moment till bjälklaget.

Det går att uppnå en bullerreducering på upp till 21 dB tack vare användning av specialmaterial. En brandskyddsklassning på upp till REI 120 är möjlig med EBEA®-systemet.

Enkel installation tillsammans med dess egenskaper gör EBEA® balkonginfästning till en kostnadseffektiv och praktisk lösning för bärande konstruktioner med höga krav på minimering av köldbryggor.

Modeller att välja på

EBEA®-100

EBEA®-100 balkonginfästningar används för överföring av negativa moment (-MRd) och tvärkrafter i två riktningar (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner.

Dimensioner

RS – friktionssvetsad konstruktion för korrosionsskyddsklass III (medium)
RS – friktionssvetsad konstruktion för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm.
(2) – Längden på infästningen justeras i steg om 50 mm. Maxlängden är 1200 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran.
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA® E-100

EBEA® E-100 balkonginfästningselement för hörn används i kombination med EBEA®-100 och har till uppgift att ta upp negativa moment (-MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner.

Dimensioner

RS – friktionssvetsad konstruktion för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm. Tjocklekarna 60 mm eller  100 mm finns tillgängliga på begäran. 
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-200

EBEA®-200 balkonginfästningar används för kontinuerliga bjälklag och har till uppgift att ta upp moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner.

Dimensioner

RS – friktionssvetsad konstruktion för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran. 
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-300

EBEA®-300 balkonginfästningar har till uppgift att ta upp negativa moment (-MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Detta element med varmförzinkade armeringsjärn är ett kostnadseffektivt alternativ till EBEA®-100 balkonginfästning.

Dimensioner

HDG – varmförzinkade med 100 μm zinkbeläggning

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm.
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA® E-300

EBEA® E-300 balkonginfästningselement för hörn används alltid i kombination med EBEA®-300 har till uppgift att ta upp negativa moment (-MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Detta element med varmförzinkade armeringsjärn är ett kostnadseffektivt alternativ till EBEA® E-100 balkonginfästning.

Dimensioner

HDG – varmförzinkade med 100 μm zinkbeläggning

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm.
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-400

EBEA®-400 balkonginfästningar används för kontinuerliga bjälklag och har till uppgift att ta upp moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner. Detta element med varmförzinkade armeringsjärn är ett kostnadseffektivt alternativ till EBEA®-200 balkonginfästning.

Dimensioner

HDG – varmförzinkade med 100 μm zinkbeläggning

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-500

EBEA®-500 skjuvelement för balkonginfästningar har till uppgift att ta upp tvärgående skjuvkrafter (±VRd) i båda riktningarna mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-600

EBEA®-600 skjuvelement har till uppgift att ta upp tvärgående skjuvkrafter i en riktning (+VRd) mellan två betongbjälklag. Skjuvarmeringsjärnen (istället för skjuvplattor) förbättrar ljudisoleringen jämfört med lösningen med skjuvplattor. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen kan utföras upp till 440 mm i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklek 60 mm finns tillgänglig  på begäran. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-700

EBEA®-700 balkonginfästning används för utkragade delar (konsol- och bröstningselement) och har till uppgift att ta upp negativa och positiva moment (±MRd), tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) och axiella krafter (±NRd). Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen kan utföras upp till 440 mm i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran.
(4) – Armeringsjärnlängden S bestämmer elementstorleken. De viktigaste dimensionerna visas i Tabell 24.  Dessutom. EBEA®-700 kan tillverkas med individuella dimensioner. Följande gränsvärden måste beaktas:  S11min (ISO60/100) = 110 mm; S11min (ISO80/120) = 100 mm; S11max (ISO60/80/100/120) = 430 mm.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-800

EBEA®-800 balkonginfästning används för bjälklag med offset för att ta upp tvärgående skjuvkrafter i båda riktningarna (±VRd). Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen kan utföras upp till 470 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklek 80 mm. Tjocklek 60 mm finns tillgänglig på begäran. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-900

EBEA®-900 balkonginfästningar används för att ta upp positiva och negativa moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. De integrerade PVC-rören medger individuell installation av böjarmering på plats. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Längden på värmeisoleringen kan utföras från minst 250 mm upp till 1200 mm i steg om 150 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklek 80 mm. Tjocklek 60 mm finns tillgänglig på begäran.
(4) – Böjarmering ingår inte i leveransen av EBEA® och måste beställas separat. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA® E-900

EBEA® E-900 balkonginfästningselement för hörn används för att ta upp positiva och negativa moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd). Det integrerade PVC-röret medger individuell installation av anslutningsarmering på plats. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner. Modell EBEA® E-900 används i kombination med EBEA®-900.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm.
(2) – Längden på värmeisoleringen kan utföras från minst 250 mm upp till 1200 mm i steg om 150 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklek 80 mm. Tjocklek 60 mm finns tillgänglig på begäran.
(4) – Böjarmering ingår inte i leveransen av EBEA® och måste beställas separat. 

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-1000

EBEA®-1000 balkonginfästningar används för balkongplattor med offset i förhållande till taket och har till uppgift att ta upp positiva och negativa moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd) mellan två betongbjälklag. Systemet med skjuvplattor ger anslutningen bättre stabilitet jämfört med en lösning med diagonaler från armeringen. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen kan utföras upp till 470 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklek 80 mm. Tjocklek 60 mm finns tillgänglig på begäran.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-1100

EBEA®-1100 balkonginfästningar används för utkragade delar och har till uppgift att ta upp negativa moment (-MRd) och tvärkrafter i en riktning (+VRd) mellan två betongbjälklag. De små skjuvarmeringsjärnen förbättrar ljudisoleringen avsevärt jämfört med lösningen med skjuvplattor. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner.

Dimensioner

RS – friktionssvetsad konstruktion för korrosionsskyddsklass III (medium) 
VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran.
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-1200

EBEA®-1200 balkonginfästningar används för kontinuerliga bjälklag och har till uppgift att ta upp positiva och negativa moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd). De små skjuvarmeringsjärnen förbättrar ljudisoleringen avsevärt jämfört med lösningen med skjuvplattor. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner.

Dimensioner

RS – friktionssvetsad konstruktion för korrosionsskyddsklass III (medium) 
VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran.
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-1300

EBEA®-1300 balkonginfästningar används för utkragade delar och har till uppgift att ta upp negativa moment (-MRd) och tvärkrafter i en riktning (+VRd) mellan två betongbjälklag. De små skjuvarmeringsjärnen förbättrar ljudisoleringen avsevärt jämfört med lösningen med skjuvplattor. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner. Detta element med varmförzinkade armeringsjärn är ett kostnadseffektivt alternativ till EBEA®-1100 balkonginfästning.

Dimensioner

HDG – varmförzinkade med 100 μm zinkbeläggning

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran.
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-1400

EBEA®-1400 balkonginfästningar används för kontinuerliga bjälklag och har till uppgift att ta upp positiva och negativa moment (±MRd) och tvärkrafter i båda riktningarna (±VRd). De små skjuvarmeringsjärnen förbättrar ljudisoleringen avsevärt jämfört med lösningen med skjuvplattor. Produkten finns tillgänglig i tre olika armeringsversioner. Detta element med varmförzinkade armeringsjärn är ett kostnadseffektivt alternativ till EBEA®-1200 balkonginfästning.

Dimensioner

HDG – varmförzinkade med 100 μm zinkbeläggning

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Maximal tillverkningslängd är 1200 mm och steg om 50 mm.
(3) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklekarna 80 mm och 120 mm, tjocklekarna 60 mm eller 100 mm  finns tillgängliga på begäran.
(4) – Böjarmeringen finns även tillgänglig i diametrarna Ø8; Ø12 och Ø16 som specialbeställning.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

EBEA®-Typ G

EBEA®-typ G jordskalvselement har till uppgift att ta upp horisontella krafter parallella med fogen i båda riktningarna (±HRd) och används vid högre seismiska krav. De placeras vanligtvis mellan EBEA®-standardelement. Produkten finns tillgänglig i två olika armeringsversioner.

Dimensioner

VE1 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass III (medium)
VE2 – konstruktion i rostfritt stål för korrosionsskyddsklass IV (starkt)

(1) – Höjden på värmeisoleringen justeras i steg om 20 mm. 
(2) – Standardvärmeisolering finns tillgänglig i tjocklek 80 mm. Tjocklek 60 mm finns tillgänglig på begäran.

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Dimensionera ditt ingjutningsgods i Peikko Designer®

Peikko Designer® hjälper dig att välja rätt Peikko-produkter till din konstruktion.

Använd de tillgängliga modulerna i Peikko Designer® för att konstruera och välja de bästa produkterna till ditt projekt. Du kommer alltid att ha tillgång till de senaste funktionerna då modulerna uppdateras automatiskt eller tillhandahålls som onlineverktyg.

Peikko Designer® är gratis för registrerade användare, och onlinemodulerna kan användas även utan att registrera sig.

Börja använda Peikko Designer®

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]