PPI- och PDQ Förbindelsenålar — För sandwichelement

PPI- och PDQ Förbindelsenålar används för att förbinda betongskivorna i sandwichväggar till varandra. Produktsortimentet tillåter användning av förbindelsenålar med olika isoleringstjocklekar.

PPI- och PDQ Förbindelsenålar är enkla kopplingsprodukter som vanligtvis används i kombination med förbindelsestegar för att förhindra vinkelrät deformation av betongskivan, exempelvis kantresning. Förbindelsenålarna placeras längs med kanterna på sandwichelementet.

Förbindelsenålarna kräver ett förankringsdjup på 50 mm. Förankringsdjupet garanteras genom att nålen monteras genom isoleringen upp till gränsmarkeringen på nålen. Produktsortimentet omfattar isoleringstjocklekar från 80 mm till 360 mm. Den minsta längden för förbindelsenålar är 90 mm + isoleringstjockleken.

PPI, PDQ

Dimensioner

T* = Rekommenderad isoleringstjocklek

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.