PD-förbindelsestege — För isolerade sandwichelement

PD Förbindelsestegar används för att ansluta de inre och yttre skivorna i ett sandwichelement till varandra. Stegen består av rostfria diagonalstänger och vertikala ståndare av obehandlat eller rostfritt stål.

Ståndarnas kvalitet beror på exponeringsklassen. Stegar ger samverkan mellan betongskivorna i panelens fulla höjd. Stegens dimensionering baseras på diagonalstängernas dragkapacitet.

Peikko standardstegar finns för väggar upp till 3 meters höjd och 7 meters bredd, med en isoleringstjocklek upp till 340 mm (T i tabell), maxhöjd 400 mm (h i tabell).

PD - Yttre ståndare och diagonalstång i rostfritt stål. Inre bärare obehandlat stål.
PDM - Yttre och inre ståndare i obehandlat stål. Diagonalstång i rostfritt stål.
PDR - Förbindelsestegen är helt i rostfritt stål.

PD-förbindelsestege

Dimensioner

T* = Rekommenderad isoleringstjocklek

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.