PPA Balkstege — För sandwichelement för väggar

PPA Balkstege används för att ansluta de inre- och yttre betongskivorna i sandwichelement. De placeras i överstycken och bröstningar vid dörrar och fönster samt låga sockelelement.

PPA Balkstege används när betongskivornas höjd inte tillåter användning av förbindelsestegar. PPA Balkstege används vanligtvis i sandwichpaneler med isoleringstjocklekar på 90–390 mm. PPA Balkstege består enbart av rostfritt armeringsstål.

PPA-balkstege

Dimensioner

T* = Rekommenderad isoleringstjocklek

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.