PVL® Vajerlänk — Vajerlänk som ansluter väggpaneler till varandra eller till pelare.

PVL® vajerlänk är vajeröglor som först fixeras mot formen, sedan gjuts in i väggelement och används för att sammankoppla flera element. Det fungerar även att använda som rassäkringskoppling.

På byggarbetsplatsen tas skyddstejpen bort och öglan böjs ner, de prefabricerade enheterna monteras och därefter installeras vertikalt ett armeringsjärn genom öglorna och fogen fylls med betong. Vajern kan bockas utan att återgå till ursprungsläge. Det är en svetsfri koppling som inte kräver någon efterlagning.

Standardiserade vajerlängder på 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm och 140 mm finns tillgängliga för fogdjup som går från 80 mm till 140 mm.

PVL®-vajerlänk

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Tekla insticksmodul

Vi har ett urval av insticksmoduler tillgängliga för Tekla-användare.

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]