UNIRAIL® Avdragsbana — För stabilitet vid golvavjämning

UNIRAIL® är ett system med avdragsbanor som ger exakt formning, tack vare förzinkat höghållfast stål, vilket ger stabilitet under golvavjämningen.

Det är ett användarvänligt och snabbt installationssystem för banor. Om man kompletterar med en toppförlängare av plast kan en stabil bas skapas för att köra vilken typ av golvavjämning som helst. Systemet ger bra toleranser för rakhet och planhet hos pågjutningar med djup från 40 till 120 mm.

UNIRAIL® är lämplig för både inom- och utomhusbruk. Tvärstag, elkablar och värmerör kan monteras genom öppnigarna i skenorna. Systemet ger en hållfast och vinkelrät framsida till bjälk- lagets kant i fullt djup utan hålrum eller håligheter. Mycket flexibel på grund av sin asymmetriska L-form.

UNIRAIL®

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]