WILORA® Anslutningsskena med vajerlänkar — För vägganslutningar

WILORA® anslutningssystem består av en profilerad stålskena med 5 vajeröglor. Anslutningsskenan med vajeröglorna ger möjlighet att sammankoppla flera betongelement. Anslutningssystemet överför tvär- och dragkrafter.

Vajern är spunnen runt en stålkärna som gör att den bibehåller position. Skenan monteras i elementets långsida och skapar en fog med öglor. Vid anslutning av de prefabricerade enheterna monteras ett armeringsjärn vertikalt genom öglorna och fogen fylls med betong.

När WILORA® Anslutningsskenor är monterade och ingjutna med den vertikala armeringen överför fogen tvär- och dragkrafter.

WILORA® Anslutningsskenor är 1250 mm långa och finns med fogdjup 20 mm och 50 mm.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

2D- och 3D komponenter

Vi har skapat 2D- och 3D komponenter för konstruktörer. De inkluderar flera 2D-block, 3D-anpassade komponenter och insticksmoduler till olika program. Välj verktyget till din programvara!

Våra modelleringsverktyg

Tekla insticksmodul

Vi har ett urval av insticksmoduler tillgängliga för Tekla-användare.

Peikko libraries in ProdLib services

ProdLib add-ons for AutoCAD and Revit include libraries of Peikko's products to be placed into your designs.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
anders.melin@peikko.com

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
pernilla.skog@peikko.com

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
hugo.eriksson@peikko.com

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
magnus.jonsson@peikko.com

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
nina.gustafsson@peikko.com