Automatiserat papperslager, Gävle, Sverige

  • Byggnadstyp:
  • Lagerbyggnader
Hel skärm Stänga Street View

Gävle hamn har den tredje största containerterminalen i Sverige. Från hamnen exporteras varor inom trä-, stål- och pappersindustrin. Hamnen har ett strategiskt läge i mellansverige. En del av den stora utbyggnaden av hamnen var ett nytt automatiserat lager för hantering av pappersrullar.

NCC Infrastructure fick uppdraget att bygga Första hamnen i världen med automatiserat lager för papper av Gävle Hamn AB. Idag sköter YILPORT Gävle bulk-/container och lagerhanteringen. Import & export sker dygnet runt och drivs av YILPORT Gävle. Hela lagret är automatiserat, så efter att rullana ankommit lagerlokalen med tåg sker all hantering via automatik.

Lagerytan är på 6500 kvm och lagringskapaciteten uppgår till 40 000 ton. På en yta av 4 kvm i lagerlokalen placeras vikter mellan 16–30 ton. För att försäkra att grundplattan klarar lasterna utan risk för genomstansbrott användes Peikko PSB® genomstansarmering. Med Peikko PSB® behövdes en mindre kapitälplatta och i med det även mindre betongmängd i jämnförelse med andra metoder för att förhindra genomstansbrott.

Läs mer down-arrow.png

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
1200 m2
Utvecklare:
Gävle Hamn AB
Byggentreprenör:
NCC Infrastructure
Leveransår:
2019
Färdigställandeår:
2020

Lösningar vi tillhandahöll

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningschef, Ingjutningsgods

Tel. 011-280461
[email protected]