Bangbae Gran Xi Open Balcony, Seoul, South Korea

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
Hel skärm Stänga Street View

4th Open Balcony project using Peikko Bolted Connections. 

Bangbae Gran Xi open balcony system consisting of Dry(full-bolt) joints rather than conventional wet, welded types.

Fakta om projektet

Byggentreprenör:
GS Construction
Prefableverantör:
Hansung PC
Leveransår:
2019-2020
Färdigställandeår:
2021