Construction Yard I+R Schertler, Lauterach, Austria

  • Byggnadstyp:
  • Lagerbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Utvecklare:
I+R, Lauterach
Byggentreprenör:
I+R Bau, Lauterach
Huvudkonstruktör:
Mader & Flatz ZT GmbH, Bregenz
Leveransår:
2007
Färdigställandeår:
2008

Lösningar vi tillhandahöll