Factory Iqwoning, Weert, Netherlands

  • Byggnadstyp:
  • Industribyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
20 000 m2
Leveransår:
2010
Färdigställandeår:
2011

Lösningar vi tillhandahöll