Fiskari & Fregatti Residential Building, Helsinki, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
14 708 m2
Utvecklare:
Sato-Rakennuttajat Oy
Byggentreprenör:
Jatke Oy
Huvudkonstruktör:
Insinööritoimisto Mäkeläinen
Arkitekt:
Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014