Harjuportti Residential Building, Jyväskylä, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
3 500 m2
Utvecklare:
Sato-Rakennuttajat Oy
Byggentreprenör:
Lemminkäinen
Huvudkonstruktör:
Vahanen Oy
Arkitekt:
Kirsti Sivén & Asko Takala Arkitehdit Oy
Leveransår:
2011
Färdigställandeår:
2012

Vuokko Pussinen

Vuokko Pussinen

Project Specialist

DELTABEAM®

Mob. 040 503 8677
[email protected]