Helsfyr Panorama, Helsfyr, Norway

  • Byggnadstyp:
  • Kontorsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
21 500 m2
Byggentreprenör:
NCC Construction AS
Leveransår:
2002
Färdigställandeår:
2003

Lösningar vi tillhandahöll