Hinna Park Gullfaks, Stavanger, Norway

  • Byggnadstyp:
  • Kontorsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
17 800 m2
Byggentreprenör:
Kruse Smith Entreprenør AS
Arkitekt:
Link Arkitektur AS
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2015

Lösningar vi tillhandahöll