Hinna Park Troll, Stavanger, Norway

  • Byggnadstyp:
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
9 200 m2
Byggentreprenör:
Kruse Smith Entreprenør AS
Arkitekt:
Eder Biesel Arkitekter
Leveransår:
2012
Färdigställandeår:
2014

Lösningar vi tillhandahöll