Hornbeam Park, Harrogate, UK

  • Byggnadstyp:
  • Parkeringsplatser
  • Kontorsbyggnader
Hel skärm Stänga Street View

Fakta om projektet

Byggnadsföretag:
Houseman & Falshaw (Harrogate)
Huvudkonstruktör:
Hill Cannon (Harrogate)
Leveransår:
2003
Färdigställandeår:
2004

Lösningar vi tillhandahöll

Mer information

Kontakta oss

John Metcalfe, Managing Director Mobil +44 776 4660906
Back to reference search