Hotel Haydn, Vienna, Austria

  • Byggnadstyp:
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Utvecklare:
Jäger, St. Pölten
Byggentreprenör:
Jäger Gesellschaft m.b.H., St. Pölten
Huvudkonstruktör:
Buschina & Partner ZT, Wien
Leveransår:
2012
Färdigställandeår:
2012

Lösningar vi tillhandahöll