ICON, Växjö, Sverige

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Utbildning & Kultur
  • Kontorsbyggnader
  • Hotell
Hel skärm Stänga

En av Peikkos största projekt i Sverige, som reser sig 67 meter över marken, står ICON Växjö vid stadens västra entré. Byggnaderna rymmer lägenheter, kontor, hotell och en skola med en total bruttoarea på 37 000 m2 på 20 våningar.

Projektet kommer vara färdigställt under hösten 2018. Som stomme så har Peikkos DELTABEAM® Frame använts, som består av en samverkansstomme tillsammans med övriga konventionella stålprofiler. Peikko har dessutom varit ansvariga för byggnadens totalstabilitet. ICON är en modern och väldigt attraktiv byggnad tillsammans med tekniskt utmanande lösningar och en kort montagetid. Med Peikkos DELTABEAM® Frame kunde man uppnå en extremt snabb montagetid på bara 9 månader med vintertiden inräknad.

Omdöme samt uppfattning av Peikko som samarbets partner och leverantör: Proffsiga - Bra produkter - Lätt att samarbeta med - Snabb respons vid ev problem - Fantastiskt duktiga och trevliga konstruktörer och projektledare.

 

Hans Lindfors, VD Prefabsystem Entreprenad SYD

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
37 000 m2
Våningar:
20
Utvecklare:
APP Equity AB
Byggentreprenör:
Prefabsystem Entreprenad Syd
Huvudkonstruktör:
Peikko Lithuania
Arkitekt:
Semrén & Månsson
Prefableverantör:
Starka
Leveransår:
2016-2017
Färdigställandeår:
2017

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]