Katscha, Norrköping, Sverige

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
Hel skärm Stänga

Unika lägenheter i Norrköpings Industrilandskap. IBAB I Norrköping har uppfört byggnaden.

Tiden har öppnat för en ny brukstyp i Holmenområdet: boendet, vilket gör att det första bostadshuset i området nu blir verkligt.

Den till olika näringar anpassningsbara industrimiljön i Holmenområdet, har under de senaste 20 åren omvandlats på nytt, till en ”kultur och kontorsindustri”. Omvandlingen har varit lyckad med attraktiva utbud för besökare och många nya arbetsplatser. 

En av de mest intressanta ”tomterna” i området, en kaj som kragar långt ut över strömmen, mitt emot strykjärnet, har stått tom, och staden ville se platsen byggd och inbjöd till en prekvalificering och senare markanvisningstävling om den känsliga tomten år 2011. För att försäkra sig om kulturvärdena skulle de tävlande presentera det arkitektoniskt mest fördelaktiga förslaget i det skyddsvärda området som är av riksintresse.

Katschan är ett flera tusen år gammalt nordiskt fångstredskap, som håller fiskarna levande under lång tid. Fiskarna simmar lätt in, men har svårt att hitta ut. Nutida katschor tillverkas av metallnät. Traditionellt användes träspjälor.

Inflyttning under vintern 2015-16

Läs mer down-arrow.png

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
30 apartments between 85-197 sq.m m2
Våningar:
7
Utvecklare:
IBAB
Byggentreprenör:
IBAB
Huvudkonstruktör:
Ramboll
Arkitekt:
Arkitektur + Development RW
Leveransår:
2014-2015
Färdigställandeår:
2016