Kauppurienkatu 9, Oulu, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Kontorsbyggnader
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
13 00 m2
Våningar:
5
Utvecklare:
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Byggentreprenör:
SRV Rakennus Oy
Huvudkonstruktör:
WSP Finland Oy
Arkitekt:
Innovarch Oy
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014

Vuokko Pussinen

Vuokko Pussinen

Project Specialist

DELTABEAM®

Mob. 040 503 8677
[email protected]