Koulukatu 13 Residential Building, Lappeenranta, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
  • Kontorsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Våningar:
6
Byggentreprenör:
Jatke Oy
Huvudkonstruktör:
RI-Plan Oy
Arkitekt:
Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy
Leveransår:
2014
Färdigställandeår:
2015

Lösningar vi tillhandahöll