Labor Accommodation G+4, Dubai, UAE

  • Byggnadstyp:
  • Bostadshus
Hel skärm Stänga

Slim floors with DELTABEAM® composite beams and Hollow core slabs.

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
5500 m2
Våningar:
5
Byggentreprenör:
Al Sahel Contracting
Huvudkonstruktör:
e.construct / fnp
Prefableverantör:
United Precast
Leveransår:
2019
Färdigställandeår:
2019

Lösningar vi tillhandahöll