Lady Hale Building, Salford University, Sallford, UK

  • Byggnadstyp:
  • Utbildning & Kultur
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Byggentreprenör:
Thircon
Huvudkonstruktör:
Buro Hppold (Manchester)
Leveransår:
2006
Färdigställandeår:
2007

Lösningar vi tillhandahöll