Malmö Sjukhusområde by 95&96, Malmö, Sverige

  • Byggnadstyp:
  • Sjukvård
Hel skärm Stänga

Två nya byggnader uppförs under året på Jan Waldenströms gata. Byggnaderna, som kommer att bli 6 000 respektive 9 000 kvadratmeter stora, ska vara färdigställda hösten 2016. Hit flyttar internmedicin, kirurgi, ögonmedicin, endokrinologi och lungmedicin. Lokalerna kommer att hålla mycket hög standard och vara fullt utrustade för vårdverksamhet.

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
6 000 + 9 000 m2
Utvecklare:
Region Skåne
Byggentreprenör:
PEAB
Huvudkonstruktör:
SWECO
Arkitekt:
TAGE MØLLER ARKITEKTBYRÅ AB
Prefableverantör:
Strängbetong AB
Leveransår:
2015-2016
Färdigställandeår:
2016

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Verkställande Direktör

Tel. 011-28 04 68
[email protected]