Medical Centre Archivebuilding, Vantaa, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Andra offentliga byggnader
  • Lagerbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
4 147 m2
Utvecklare:
Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Tilakeskus
Byggentreprenör:
Skanska Talonrakennus Oy
Huvudkonstruktör:
Sweco Rakennetekniikka Oy
Arkitekt:
PES-Arkkitehdit
Leveransår:
2012
Färdigställandeår:
2014