Projektet Dungen, Malmö, Sverige

  • Byggnadstyp:
  • Kontorsbyggnader
Hel skärm Stänga Street View

Projektet Dungen med en bruttoarea på 15 000 m², är en miljöbyggnad med en mycket intressant arkitektur. 2019 tilldelades byggnaden Stadsbyggnadspriset i Malmö.

Dungen, som ligger i anslutning till Hyllie station är en kontorsfastighet med ett brett hållbarhetsfokus. Byggnaden har blivit certifierad enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta miljöcertifieringen Miljöbyggnad kan utfärda. Systemet Miljöbyggnad har utveckalats och ägs av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

Dungen har en arkitektoniskt krävande fasadform, som formats av Peikko DELTABEAM®- samverkansbalkar och DELTABEAM® Frame - samverkansstomme. Efter arkitektens önskemål har vi kunnat skapa fasadens tredimensionella utformning där utmaningen bestått i att beräkna så att den utkragande fasaddelen klarar laster från både fasaden och det tunna bjälklaget. Den oregelbundna orginella fasadformen skapar både karaktär och liv till byggnaden.

Läs mer down-arrow.png

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
15,000 m2
Våningar:
6
Byggentreprenör:
Wihlborgs Fastigheter AB
Arkitekt:
Fojab Arkitekter AB
Prefableverantör:
Starka Betongelement AB
Leveransår:
2017
Färdigställandeår:
2019

Martynas Kačergius

Martynas Kačergius

Försäljningschef, DELTABEAM®

Mob. +46 79 076 04 77
[email protected]