Shopping Center Trio, Lahti, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Affärsbyggnader
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
4 100 m2
Utvecklare:
Citycon Oyj
Byggentreprenör:
SRV Toimitilat Oy
Huvudkonstruktör:
Insinööritoimisto Puolanne, Finnmap Consulting Oy
Arkitekt:
Timo Kauppi. Vuorelma Arkkitehdit Oy
Leveransår:
2007
Färdigställandeår:
2008

Lösningar vi tillhandahöll