Theater Car Park, Vaasa, Finland

  • Byggnadstyp:
  • Parkeringsplatser
Hel skärm Stänga

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
10 700 m2
Byggentreprenör:
PEAB
Huvudkonstruktör:
Contria
Arkitekt:
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
Leveransår:
2013
Färdigställandeår:
2014

Vuokko Pussinen

Vuokko Pussinen

Project Specialist

DELTABEAM®

Mob. 040 503 8677
[email protected]