Viking Stadion, Stavanger, Norway

  • Byggnadstyp:
  • Sportarenor
Hel skärm Stänga Street View

Fakta om projektet

Storlek på projektet:
22 000 m2
Byggentreprenör:
Kruse Smith AS
Arkitekt:
Link Signatur AS
Leveransår:
2003
Färdigställandeår:
2004

Lösningar vi tillhandahöll