RR-lyftöglor

RR-lyftöglor används för att fästa lyftkrokar, lyftstroppar eller lyftkedjor vid RR-lyftförankringen som har gjutits in i betongelementet. RR-lyftöglor har utformats för alla lastriktningar.

RR-lyftöglor kan användas med alla typer av långa och korta RR-lyftförankringar, utan några begränsningar. RR-lyftöglor hakas fast på de infällda RR-lyftförankringarna för att hantera prefabricerade element. De är återanvändbara och kan användas flera gånger under deras livscykel. Standardiserade lyftöglor levereras alltid elektrolytiskt förzinkade.

För RR-lyftöglor är alla lastriktningar mellan 0° och 45° och processer med tiltning tillåtna efter låsning. Vinkeldragning som orsakas av lutningsvinkeln är begränsad till maximalt 45°.

RR-C RR-CW

RR-lyftöglor har utformats för snabbkoppling och snabbutlösning för alla typer av betongelement. RR-C har en metallring för att koppla fast slingor eller krokar, medan RR-CW har en vajerögla för samma arbetsmoment. De kan användas med alla RR-lyftförankringar för alla lastriktningar.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]