RR-lyfttillbehör

RR-lyftsystemet har ett sortiment av RR-lyfttillbehör för installation. Lyfttillbehör förenklar användningen av lyftförankringar.

RR-lyftförankringar kopplas fast vid formelementet med installationstillbehör. De kan skruvas fast, spikas eller fixeras med gängade stänger beroende på den individuella tillämpningen.

Modeller att välja på

RR-RF, RR-PF

RR-RF- (gummi) och RR-PF- (plast) ursparningar används för att korrekt installera och placera lyftförankringen och skapa en öppning för RR-lyftöglan på betongelementets yta. När man drar i ursparningen öppnas den och RR-lyftförankringen placeras mellan de två halvorna med lyftförankringens hål placerat på gummibarriärerna som förankrar lyftförankringen från det övre hålet.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

RR-HP1

RR-HP1-fästdon används vanligtvis på element som väggar, där installation av en horisontell RR-lyftförankring krävs. Fixering sker med hjälp av spikar eller skruvar. RR-HP1-fästdon är kompatibla med alla RR-RF- och RR-PF-ursparningar.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

RR-HP2

RR-HP2-fästdon används vanligtvis på element som bjälklag, där installation av en vertikal RR-lyftförankring krävs. RR-HP2-fästdon är kompatibla med alla RR-RF- och RR-PF-ursparningar och inga spikar eller skruvar behövs för installation.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

RR-FS1, RR-FS2

RR-FS1- och RR-FS2-fästskruvar används för att fixera RR-lyftförankringen med en ursparning vid formelementet vertikalt eller horisontellt. Fixering utförs genom att trycka skruven genom ett hål i formelementet och fixera den med hjälp av en vingmutter. RR-FS1 och RR-FS2-fästdon är kompatibla med alla RR-RF- och RR-PF-ursparningar.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Modeller att välja på

RR-MH

RR-MH Magnetiska hållare används för alla tillämpningar där RR-lyftförankringar används med formelement av stål. RR-MH Magnetiska hållare är kompatibla med alla RR-RF- och RR-PF-ursparningar och de kan tas bort manuellt.

Dimensioner

Detaljerad teknisk information

Omfattande produktinformation som t ex bärförmåga, om extra förstärkning är nödvändig, betongkavlitet, användarbegränsningar etc. kan hittas i den tekniska manualen.

Anders Melin

Anders Melin

Försäljningsansvarig Connections

Tel. 011-280461
[email protected]

Pernilla Skog

Pernilla Skog

Försäljning, Ingjutningsgods

Tel. 011-28 04 71
[email protected]

Magnus Jönsson

Magnus Jönsson

Försäljning, Regionsansvarig

Tel. 011-280467
[email protected]

Nina Gustafsson

Nina Gustafsson

Försäljning, ingjutningsgods och marknadsassistent

Tel. 011-28 04 92
[email protected]

Hugo Eriksson

Hugo Eriksson

Försäljning & konstruktion Ingjutningsgods

Byggingenjör

Tel. 011-28 04 77
[email protected]