Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindar | Under byggnation

Optimering av vindkraftsfundament under byggnation

Vår optimering på byggarbetsplatsen består av snabba leveranser, detaljerade installationsinstruktioner och utbildning av er personal - samtidigt finns en expert på fundament tillgängliga för er under hela installationsprocessen.

Genom att vi håller en hög lagernivå av fundamentskomponenter så minimerar vi eventuella flaskhalsar i logistiken. Ett komplett fundament kommer till arbetsplatsen i en enda leverans, inklusive manualer och instruktioner för montage.

Peikkos fundament är enkla, snabba och säkra att installera. Gravitationsfundamentet kan färdigställas på endast fyra arbetsdagar medan det kostnadseffektiva bergsfundamentet kräver två veckor, utspritt över en längre tidsperiod.

För att säkerställa så enkla processer som möjligt på arbetsplats utbildar vi era installationsteam. Men stöttning av våra experter kan ni till och med genomföra ett test-montage med stålkomponenterna i ett bergsfundament. Detta minskar installationstiden och eventuella utmaningar på arbetsplatsen och därigenom reduceras även hela projektets risker.

Vår expert kan också vara närvarande under den första installationen, för att säkerställa att allting fortskrider friktionsfritt. Ni får därigenom en bra start och får större möjligheter att hålla projektets tidplan.

Nästa >>

Hitta en lösning som passar dina behov

Gravitationsfundament, Gravity7 - Optimerar storlek, vikt och kostnad.

Används vid flera olika geotekniska förhållanden: halvmjuk jord, bärande jord och fast sten

Läs mer

Pålat fundament – Högpresterande gravitationsfundament på mjuka jordar.

Utvecklad för användning på platser med mjuka eller halvmjuka marktyper.

Läs mer

Bergsförankrat fundament – Den mest kostnad och koldioxidreducerande fundamentstypen

Används när ytan består av massiv berggrund eller max 2 meter djup är bergsfundament ett optimalt val.

Läs mer

Bergsförankrat fundament med bultkorg - Optimalt vid svag berggrund

Bergsförankrat fundament med bultkorg är lämplig att använda på platser med svag berggrund. Det är också ett alternativ om berggrunden är 2-5 meter under ytan.

Läs mer