Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindar | Optimering

Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindar

För att kunna utnyttja vindens energi på land behövs vindkraftsfundament som är snabba och ekonomiska att konstruera, tillverka, transportera och installera. Med andra ord OPTIMERADE – detta för att ni så snabbt som möjligt ska kunna leverera koldioxidreducerad elektricitet till elnätet.

Vårt uppdrag är att underlätta ert arbete och minimera riskerna i samtliga av projektets delar. Såväl före, under som efter det att projektet är slutfört.

När du väljer Peikkos lösningar säkrar du lönsamheten i dina vindkraftsprojekt.

Optimera innan byggstart

Ert framgångsrika projekt startar med ett starkt fundament. Vi hjälper er att välja de rätta konstruktionslösningarna för er vindpark – oavsett vilka de geotekniska egenskaperna är.

Peikko har flertalet fabriker med kapacitet att tillverka vindkraftsfundament. Det finns alltid utrymme och kapacitet för ert projekt. Tillsammans säkerställer vi att CO2 utsläppen är så låga som möjligt under hela projektet.

Läs mer

Optimera under byggnation

Peikkos fundament är enkla, snabba och säkra att installera. Hela fundamentet kommer till byggarbetsplatsen i en enda leverans.

För att säkerställa smidiga processer på plats utbildar vi era installationsteam. Peikkos expert närvarar under den första installationen för att säkerställa att allting går enligt plan. Ni får en bra start och får lättare att klara projektets tidsramar.

Läs mer

Optimera efter byggnation

För oss känns det helt naturligt att ta hand om projektet även efter det att det är genomfört och överlämnat. Det viktigt att allting blir korrekt. Därför analyserar vi situationen, samlar data, ger rekommendationer, utlåtanden och verifieringar.

Läs mer