Optimerade vindkraftsfundament – för världens vindar | Innan byggstart

Optimering av vindkraftsfundament före byggstart

Redan före byggstart av projektet gör vi allt vi kan för att ert vindkraftsprojekt ska byggas på en solid, optimerad grund. Allt börjar med att välja rätt fundamentsdesign.

Varje individuellt fundament kan optimeras för sin placering genom att rätt parametrar och design används. Målet är att använda så lite stål och betong som möjligt. Eftersom miljöaspekter blir alltmer viktiga genomför vi även utsläppsstudier och arbetar ständigt för att hitta metoder som leder till mindre utsläpp.

Tack vare våra inarbetade processer kan vi erbjuda en preliminär design som planerat. Detta innebär att en snabb bedömning av kostnaden för fundamenten kan göras – väldigt tillämpbart när det är flera olika bergs- och jordförutsättningar i vindparken.

Optimering i produktionen syftar inte bara till lägre utsläpp utan även till bättre effektivitet och kortare ledtider.

Vi har ett flertal fabriker med kapacitet att tillverka vindkraftsfundament. Det finns alltid utrymme och kapacitet för ert projekt. Peikko är därför också relativt opåverkade av händelser som strejker, pandemier eller marknadskrig jämfört med andra bolag.

De flesta av våra produkter tillverkas i våra egna anläggningar för att optimera leveranstider och noggrannheten i våra leveranser. Våra fabriker i Finland, Ryssland, Litauen och Slovakien jobbar parallellt för att hantera våra vindkraftsprojekt. Anläggningarna har parallella processer, samma kvalitetsledningssystem samt integrerade produktionsledningssystem. Detta gör samma kvalitet upprätthålls varje gång, oavsett vart komponenterna är tillverkade.

Produktionen kan ändras från en plats till en annan över en natt. Totalt har Peikko fabriker i elva länder i Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Kina och Australien. Vi kan- och kommer att utnyttja samtliga för att säkerställa att ert projekt fortskrider smidigt och säkert även i osäkra tider. Om det är möjligt väljer vi alltid den fabrik som ligger geografiskt närmast er vindpark för att ytterligare sänka utsläppen.

Vi kan ha komponenterna för ert fundament färdiga för leverans inom tre veckor.

 

Nästa >>

Hitta en lösning som passar dina behov

Gravitationsfundament, Gravity7 - Optimerar storlek, vikt och kostnad.

Används vid flera olika geotekniska förhållanden: halvmjuk jord, bärande jord och fast sten

Läs mer

Pålat fundament – Högpresterande gravitationsfundament på mjuka jordar.

Utvecklad för användning på platser med mjuka eller halvmjuka marktyper.

Läs mer

Bergsförankrat fundament – Den mest kostnad och koldioxidreducerande fundamentstypen

Används när ytan består av massiv berggrund eller max 2 meter djup är bergsfundament ett optimalt val.

Läs mer

Bergsförankrat fundament med bultkorg - Optimalt vid svag berggrund

Bergsförankrat fundament med bultkorg är lämplig att använda på platser med svag berggrund. Det är också ett alternativ om berggrunden är 2-5 meter under ytan.

Läs mer